Luchtdichtheid

Het plaatsen van uw lucht- of dampscherm is slechts 100% doeltreffend als die ook luchtdicht geplaatst wordt, want elke scheur of opening in uw dampscherm is in feite een luchtlek.

luchtdichtheidIn veel Vlaamse woningen verdwijnt de warmte letterlijk door kieren en spleten.
Bovendien kunnen luchtlekken zorgen voor condensatie en schimmelvorming in de hand werken. Want elk luchtlek is ook een warmtelek. Lucht die ongecontroleerd een gebouw binnenkomt moet worden opgewarmd.
'Tocht' geeft bovendien een zeer oncomfortabel gevoel en het geeft je de neiging om je verwarming wat hoger te zetten.
Maar vergeet niet, elke graad meer betekent 5 à 7% van je energiefactuur.

Heel veel luchtlekken komen voor in daken, met name de dakdoorvoeren, bijvoorbeeld een verluchtingsbuis, elektriciteitskabel, ruim uitzagen van dakuitsparingen, enz....
Daarnaast wordt er ook nog veel te weinig rekening gehouden met het verwerken van de isolatie zelf. Een goede luchtdichting heeft ook veel te maken met een correcte aansluiting tussen ramen en muren, vloeren en muren, en tussen dakisolatie en muur.

Bepleisterde muren geven veel betere luchtdichtheid dan onbepleisterde muren. Ook buisdoorvoeren, stopcontacten, schakelaars, enz... dienen goed te worden gedicht. Hoewel luchtdichtheid een steeds belangrijker wordend kwaliteitsmerk is, is er in Vlaanderen nog geen regelgeving qua luchtdichtheid van gebouwen.
Maar dit zal volgens ons een belangrijk item worden in de toekomst.